EKLINDS I VAGGERYD AB


Vi utför alla typer av grävarbeten och schaktarbeten

MASKINPARKEN

Vägarbeten, schaktning & va-arbeten

Eklinds i Vaggeryd AB drivs av oss tre bröder Jan, Pär och Anders Eklind. Företaget grundades 1953 av vår far Hasse Eklind. Väl utförda arbeten under företagets dryga 60 år i branschen har gett oss ett gott rykte som ett duktigt och pålitligt entreprenadföretag.

Bland våra större kunder kan nämnas Svevia, NCC, PEAB, Skanska och kommuner.

Exempel på tjänster vi utför:

  • Vägarbeten
  • Schaktning för grunder
  • VA-arbeten
  • Kabelschakter
  • Rensning av vattendrag
  • Grävning i hamnar, sjöar m.m.

Bland de formella kompetenser vi har i företaget kan nämnas:

  • Arbete på väg (Hjälp på väg, Säkerhet på väg, Miljö, Trafiksäkerhet)
  • EBR
  • Farligt gods

Eklinds i Vaggeryd AB är medlem i Maskinentreprenörerna (ME) och Svenskt Näringsliv.

Miljö

Miljön är viktig för oss på Eklinds i Vaggeryd AB och vi tar största möjliga miljöhänsyn i allt vi gör och vi har en miljöpolicy som säger att vi ska i all vår verksamhet sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan.

Genom att beakta miljöaspekter i alla led och successivt anpassa vår verksamhet till naturens kretslopp, bidrar vi till ett mer långsiktigt, hållbart samhälle. Vi arbetar ständigt med att revidera och formulera nya miljömål för verksamheten. Genom att ligga steget före lagkraven och ständigt förbättra vårt miljöarbete, stärker vi vår konkurrenskraft ute på marknaden.